Plumlov

Zámek Plumlov ve stejnojmenném městě vypadal na prospektu velice zajímavě. Podivná stavba nás nenechala chladnými a proto jsme se vydali i sem. Cesta je ze všech stran dobře značená pro cyklisty i motoristy a parkování v centru města zdarma je příjemné. Cestující veřejnou dopravou se sem dostanou snadno busem z Prostějova. K zámku již míříme po svých, nejde ovšem o nijakou krkolomnou cestu a zanedlouho stojíme ve vstupní bráně. V té je také místní infocentrum se suvenýry a zároveň pokladna, ve které si za stováčka na osobu kupujeme vstupenky do zámku. Prospekt nelhal. Vysoká a velice úzká stavba vzbuzuje obdiv a vyvstává spousta otázek. Samozřejmě ne všechny zde osvětlíme, na zámku však zodpoví úplně všechny. A pěkně bez ptaní. Zámek stojí nad Podhradským rybníkem, jakýmsi předstupněm Plumlovské vodní nádrže. To je první podivná věc. Rybník pod hradem, když je tady zámek? Jojo, to tady stával hrad a hned vedle něj se začal stavět zámek. Jenže, v roce 1801 sem vtrhává vichřice, která hrad i nedostavěný zámek strhává. Zbytky hradu jsou tak nakonec zbourány a jeho pozůstatky dnes připomíná už jen jakýsi kopec. Ten je spíše prolézačkou pro děti a vyvýšeným místem k lepším výhledům pro dospělé. Zámek se ale nechává opravit a plány jsou opravdu velkolepé. Čtyřkřídlá budova v manýristickém stylu, z níž se sotva postavilo pouze jedno křídlo a ještě ne celé. V letech 1850 až 1931 zde sídlí soud a berní úřad, za války se sem stěhuje vysoký důstojník SS a jak je tak obvyklé, po válce zde toho moc nezůstalo. Aneb přijel s taškou, odjel s několika nákladními vozy. To ale necháme bez komentáře. Zámek v Plumlově však nabízí daleko více zajímavostí. Uveďme několik příkladů. Tak třeba, při výšce 70 metrů a délce nedostavěného křídla 61 metrů, má neuvěřitelnou šířku. Pouhých 16 metrů. Dále má rozdělena patra na přeskáčku dle výšek stropů, kdy patra s nízkým stropem sloužila služebnictvu, zatímco ta s vysokými stropy šlechtě a návštěvám. Nebo, všechny vstupní portály jsou kamenné, jen jeden jediný je v zámku dřevěný a upřímně, nikdo z nás nepoznal, který to je. Ale byli jsme upozorněni průvodkyní. Celé osazenstvo, tedy již zmíněná průvodkyně i lidé v pokladně a infocentru jsou velice milí a vstřícní a prohlídka byla obsáhlá a příjemná. I když výklad byl takový strojový a kromě naučených věcí nebyla mladičká průvodkyně schopna odpovědět na něco jiného, v podstatě jsme byli nadmíru spokojeni, neboť výklad byl opravdu velmi podrobný, obsáhlý a věcný. Výhodou pak je fakt, že jde o dosud málo objevené místo turisty a tak jsme při prohlídce měli opravdu klid a pohodu. Skupinka osmi návštěvníků včetně nás tak mimo uvedené a mnohé jiné zajímavosti, mohla obdivovat také například jednu z největších sbírek bábovkových forem různých tvarů a velikostí. Návštěvníci před a nebo po krásné a příjemné prohlídce můžou využít nabídky pěkné kavárny v areálu, a to v blízkosti vstupu do zámku, kde lze ochutnat z několika druhů káv včetně ledové, domácí limo různých chutí a nebo cokoli z bohaté nabídky všeho možného. Mimochodem borůvková limča byla fakt mňamková. Pro úplnost snad jen dodat, že zámek je v majetku města. Pokud sem snad někdo vyrazí na několik dní, pozor na procházky za jasných nocí. Jak se zde traduje a místní i návštěvníci tuto historku potvrzují, za jasných nocí sem přijíždí španělská královna v kočáře, taženým šesti černými hřebci a hledá původní hrad. My už víme, že z něj nic nezbylo, ovšem ji to vždy rozlítí a rozezlena odjíždí k hradu Tovačov. Tam se nachází hrob, v němž je pochováno 11 z jejích 21 dětí. Zatím se jí nikdo neodvážil postavit do cesty a my to zkoušet taky nebudeme. To ale neznamená, že má člověk sedět doma, nýbrž má jít ven a navštěvovat krásná místa. A tím Plumlov bez pochyby je.