Klášter Teplá a Bečov nad Teplou

V roce 1293 nechává nedaleko osady Teplá zahájit stavbu kláštera řeholníkům řádu Premonstrátů Hroznata z Ovence. Tento šlechtic a člen královského dvora se po smrti manželky i syna rozhoduje věnovat svůj život bohu. Z důvodů, které se tady na místě dozvíte, je pověřen na svých statcích vystavět chrám. Již v roce 1997 je klášter dostavěn a od papeže Celestýna III získává řadu privilegií. Dokonce se uvádí, že Hroznata nedaleko odtud o tři roky později zřizuje kanonii Premonstrátek. Smutným osudem bylo, že sám Hroznata při obchůzce kláštera padá do zajetí loupeživých rytířů. Ti požadují tučné výkupné, které ale on sám nepovoluje vydat a tak je trápen hladem a žízní. Ono výkupné je vyplaceno až po skonu Hroznaty a je tak řádu zástupcům řádu Premonstrátů vráceno pouze mrtvé tělo. Kdeže byl tak trýznivě zbaven života? V nedalekém Hrozňatově u Chebu. Ale zpět ke klášteru. Za období více jak osmiset let padl do rukou Německu, kdy zde za války byla zřízena německá porodnice, poté jej na několik let obsadila armáda, která již tradičně jediné co uměla, byla devastace objektů. Až na přelomu tisíciletí se vrací řádu Premonstrátů a tím i duchovní život do kláštera. Od roku 2018 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. V klášteře je pro odbornou veřejnost otevřena knihovna s více jak 30 tisíci výtisky a jde tak o nejrozsáhlejší knihovnu u nás. Pravidelně se zde slouží bohoslužby a vyhrazené prostory jsou duchovními nabídnuty k prohlídkám turistů, při kterých se dozvíte hodně zajímavých informací z bohaté historie kláštera i širokého okolí. V severní části kláštera je zřízen i hotel a restaurace. Viděli jsme zahrady se skleníky a mnoho dalšího, síla tohoto místa se musí zažít. Ke klášteru v Teplé, respektive u Teplé, trefíte snadno, leží necelých patnáct kilometrů od Mariánských Lázní a cesta k němu je značena od hlavního tahu mezi jmenovaným městem a Karlovými Vary. Klášter Premonstrátů v Teplé řadíme mezi nej klenoty, které jsme doposud zhlédli.

Odtud se vracíme na hlavní tah a míříme ke Karlovým Varům. Míjíme stáčírnu minerální vody Magnesia a proplétáme se serpentýnami ve Slavkovském lese, jež kopírují říčku Teplou. Ta protéká v Karlových Varech lázeňským územím, aby se voda z ní u Čertova ostrova vlila do Ohře. Přijíždíme do Bečova nad Teplou. Majestátní hrad se zámkem je vidět na první pohled a jsou jasnou dominantou Bečova. Korunovační klenoty jsou zcela bez pochyby nejvzácnějším pokladem naší republiky, druhou nejcenější, avšak starší je Relikviář svatého Maura, který je k vidění právě zde. Objeven byl náhodou a zde si komunistický režim zastoupený kriminalisty tehdejší doby zapisuje velmi cenný bod, i když jeden z pramála. Parkujeme na záchytném parkovišti v podhradí a stoupáme do krátkého kopce. Po chvíli už stojíme před zámkem, jež byl k hradu dostaven. Monumentální stavba, do které se podíváte za přijatelné vstupné a která nabízí opravdový poklad. Opět jedna z věcí, kterou je povinnost vidět. Přišli jsme, viděli jsme a konstatujeme, že historie hradu se zámkem stejně, jako objevení relikviáře, bylo pro nás napínavým dějem od A do Z a nevycházeli jsme z úžasu. Krása, krása, krása. Asi není třeba zmiňovat, přesto tak činíme, že samotný relikviář není možné fotit a proto jej na žádné fotografii nespatříte,jen na vlastní očka a to teda budete valit zraky. Trošku nám vyhládlo a tak jdeme do restaurace, jež nás svým zevnějškem oslovila nejvíce. Na výběr jich je poměrně dost, na malé městečko, dostupné opět veřejnou dopravou z několika směrů. Hradní bašta, už samotný název zní dobře. Obsluha ale bez výraznějšího projevu, žádný úsměv, snaha něco prodat, ale asi nemá svůj den. Stává se. Kafe za cenu pressa jakési rozpustné z Kauflandu, chuťově určitě jiné, než dobré a jídlo taky nebyla zrovna hitparáda. Samozřejmě to může býti naším výběrem, kdy velice často sáhneme po české kuchyni, nebo dnes hraje špatný DJ, ale tady prostě za nás zklamání. Cestou si chuť někde napravíme. Vidět krásná místa a dozvědět se spoustu zajímavého, to chce jen nesedět doma a jít ven.