Valašské Meziříčí

Město známé jako Valmez, kdy se jedná o klasické město se socialistickou výstavbou. No to ale jen na první pohled, i když paneláky jsou všudypřítomné. Jako v mnohých jiným městech můžeme obdivovat zrekonstruované centrum a z pohledu návštěvníka se jedná o rekonstrukci velmi zdařilou. Dlažba na náměstí je doplněna tabulkami s důležitými milníky města, například příjezd prvního parního vlaku a jiné. Město, nazýváno také Valašské Athény, je dostupné veřejnou dopravou i vlastním vozem. Kromě centra pak nabízí k široké nabídce procházek, či projížděk krásnou přírodou v blízkém i širším okolí. Ve městě lze mimo jiné navštívit hvězdárnu, několik zajímavých kostelů, ale i některý ze tří zámků. Všechny ovlivnil rod Kinských a i když každý pochází z jiné doby, minimálně tento rod je spojuje. Zámek Žerotínů byl po svých slavných létech přestavěn na ženskou věznici. Tomuto účelu přestal sloužit až v průběhu minulého století, ovšem přestavby nutné k žalářnictví již nikdy úplně odstraněny nebyly a tak dnes tento objekt slouží jako kulturní centrum města. Oproti tomu zámek Kinských zámkem zůstal, avšak ani zde neprobíhají klasické prohlídkové trasy. Zámek slouží jako městské muzeum se stálou expozicí o člověku a krajině. V okolí, respektive v přilehlém parku je ale možné obdivovat vzácné dřeviny. 

Za třetím ze zámků je potřeba vyjet ven z města, a to do obce Lešná. Nejedná se o Lešnou u Zlína, nýbrž malou ves nedaleko Valmezu, kde rovněž stojí budova zámku s veřejně přístupným parkem. I zde rod Žerotínů zasahuje do vzhledu zámku a ani ten nesloužil a neslouží úplně svému účelu. Po roce 1945 sem byla umístěna škola, což se na takovýchto budovách podepsalo, o několik desítek let později se sem stěhuje Valašské muzeum, které zde v podstatě přetrvává dodnes. Na kolik je to dobře nebo špatně, že trojice zámků slouží účelům takovým, jakým slouží, necháme na povážení každého. Za nás jde o zajímavá a pěkná místa, která by asi uměla nabídnout více. I tak bychom neměli sedět doma a jít ven, protože i taková místa určitě mají co nabídnout. A propo, k přesunu lze využít bezplatnou MHD.