Hronov

Rodné město Aloise Jiráska. Rodný dům tohoto velikána byl zachován a dnes slouží jako jakýsi skanzen, či muzeum. Přilehlý park je nespornou chloubou, neboť prošel obsáhlou rekonstrukcí a každoročně se zde pořádá Jiráskův Hronov. Zajímavostí je i pítko pro občerstvení s minerální vodou, u kterého je cedulka s nápisem: "pramen obsahuje arzen a není tak vhodný k pití". Tím výčet zajímavostí ale téměř končí. Snad ještě nedaleko rodného domu pana Jiráska lze u kostela Všech svatých obhlédnout renesanční zvonici ze 17. století, více už asi nic. Jednalo se totiž o jedno z nejchudších příhraničí tehdejšího Československa, což je zde jaksi patrné do dnešních dní. Krom výše uvedeného lze ve městě vidět spoustu zavřených továren a objektů ve stavu dosti zbídačeném, nakonec ve stejném stavu lze potkat i pár obytných domů. Více si slibujeme od centra městečka, ale i tady jsme zklamáni. I když náměstí jakousi obnovou prošlo, se zelení se dosti šetřilo a očividně se zde žije pouze z letních měsíců a oné uvedené kulturní akce. Infocentrum o víkendu mimo letní měsíce zavřené, byť turisté si tento kraj určitě k výletům nachází i mimo toto období, nakonec ani my zde zbytečně za kliku nebereme sami, muzeum to samé. Tak okoukneme morový sloup uprostřed náměstí, což zase taková mimořádnost není, ale dozvídáme se, že se zde měl narodit malíř a spisovatel Josef Čapek. Jakoukoliv souvislost, rodný dům, památník, vlastně cokoliv, co by jakkoliv připomínalo tuto událost ale ve městě hledáme marně. V tichosti si stojí i poměrně stranou postavený převozní domek, který by byl pěkným skanzenem. Jenže, na něj je napojena hrůzná továrna bývalé přádelny, která domek používala jako sklad a i když se dočítáme při náhodném objevení, že dnes domek patří městu, přes okna je patrný neměnný stav užití. Co naplat, inu od Jiráskova Hronova jsme čekali mnohem, mnohem více.

Pro spravení docela pochmurné nálady vyjíždíme nad město k obci Slavíkov. Na vrchu Signál stojí rozhledna, která zde byla postavena v roce 2014 a je z ní nádherný výhled nejen do blízkého okolí, ale jsou vidět Krkonoše, Broumovské stěny, Jestřebí i Orlické hory nebo třeba Ostaš. Výčet je samozřejmě větší, ale co se dá odsud vidět zjistíte tak, že se sem sami vydáte. A aby nešlo jen o rozhlednu. V Blízkosti, vlastně přímo pod rozhlednou, se nachází dvě lehká opevnění, která byla součástí hraniční ochrany republiky. Postaveny byly v roce 1937 a zanedlouho byly naplno využity svému účelu. Po dlouhém německém dobývání však byly dobyty a dnes se do nich lze po předchozí domluvě podívat.

I místa s ne příliš pozitivním nábojem stojí za naši návštěvu, protože díky nim můžeme porovnávat, porovnávat a hodnotit. Proto neseďme doma a pojďme ven...