Ubytování

Cestovati šlechetné jest, ovšem architekturou, historií či snad gastronomií jen člověk živ není. I hlavu svou složiti nutné jest a jelikož jsme s manželkou mou urozenou čest měli leckde nocležnit, rádi vám naši zkušenost svěříme. Nechť vám informace prospějí, tak tedy šťastnou cestu a dobré noci vám přejeme.