U Jílků Božkov

V současné městské části města Plzně je malé pekařství. To by nebylo nic tak zvláštního až na skutečnost, že se jedná o hospodářství a usedlost rodu Jílků, sahající až do roku 1655. Která ze současných pekáren toto může říct. Dobrá, s pravdou ven. Nejsme tak uvědomělí, má krásná manželka se o tomto podniku dočetla v jednom ze svých oblíbených časopisů a za použití dobře mířených přesvědčovacích prostředků mě donutila sem s ní jet. A udělala dobře. Rod Jílků zde hospodařil a pekl a že se jednalo o důležitý rod se zde dozvídáme z doložené historie. Samozřejmě po válce, konkrétně v roce 1956 celý statek povinně přebírá JZD, což se boužel jako na jiných památkách podepisuje velikou měrou a po sametové revoluci spadá statek pod novodobé družstvo, tentokráte s názvem Řempo. Toho se ve slavných devadesátkách ujímá jeden z Karlovarských, dnes významný pan podnikatel a není potřeba rozjímat, jak k tomu v oněch letech došlo. Jisté je, že nečekal na restituční nároky a nabídl odkup tohoto statku za horentní sumu. K tomu tedy za přispění města Plzně a Národního památkového ústavu došlo a začalo se s pomalou, leč důležitou restaurátorskou prací. Dnes v prostorách hospodářství u Jílků působí pekárna Sebera, jež tak navázal na tradici rodu Jílků s pokorou a úctou nejen k rodině původních majitelů, ale i lidské práci a Božího daru jako takovému. Sami kupujeme chléb a drobné pečivo a i když výběr není tak pestrý, jako pět druhů rohlíků a housek, výběr chlebů a dalšího je dostatečný. Sakra musíme říct pravdu, ten chleba je úúúúžasný, ta vůně a chuť. Kriste pane, kupujeme ještě další kousek a za cenu více než lidovou. Přátelé, budete-li mít cestu do Plzně, nebo alespoň kolem, pekárna Sebera v Božkově by měla být na seznamu cílů, jednoznačně. Držíme palce nejen všem z pekárny, ale i těm, kteří se podílejí na záchraně tak krásného místa a všem vám patří naše DÍKY.